ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


Ηχητικές Μετρήσεις – Εγκατάσταση και Ρύθμιση Ηχητικών Συστημάτων

Στην ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε τον απαραίτητο ηχητικό εξοπλισμό πού χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ο κάθε χώρος. Γιά την μέτρηση και ρύθμιση των ηχητικών συστημάτων χρησιμοποιούμε υψηλής ακρίβειας μετρητικά συστήματα όπως το SIM II της MEYER SOUNDτο AUDIO TOOLBOX της TERASSONDE και το SMAART LIVE της SIA soft.