Μελέτες Ακουστικής

Η σωστή Ακουστική οποιουδήποτε χώρου επιτυγχάνεται με τον έλενχο των ηχητικών αντανακλάσεων, των αποροφήσεων και των στασίμων κυμάτων πού δημιουργούνται από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, καθώς και με την εξάλειψη της διάδοσης του ήχου από και πρός το χώρο αυτόν.

Στην ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τον εξοπλισμό, ώστε ο χώρος πού θά σχεδιάσουμε να διαθέτει σωστή ακουστική, σωστό χρόνο αντήχησης και πάνω απ’όλα σωστή λειτουργικότητα.