ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ


Στην ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ μελετάμε, σχεδιάζουμε και προτείνουμε ανάλογα με τη λειτουργικότητα και την αρχιτεκτονική διαμόρφωση πού έχει ο κάθε χώρος, τη διόρθωση της ακουστικής του συμπεριφοράς εφαρμόζοντας κατάληλα αρχιτεκτονικά βοηθήματα όπως ανακλαστήρες, αποροφητές, διαχύτες, ηχοπαγίδες χαμηλών συχνοτήτων, helmholtz resonators, μεβράνες βυνιλίου, resilient bars καθώς και αντικραδασμικά δαπέδων και οροφής.