ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Στην ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε τον απαραίτητο φωτιστικό εξοπλισμό που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ο κάθε χώρος εσωτερικός η εξωτερικός. Με τα ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που διαθέτουμε, σάς προσφέρουμε σωστή και ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες σας με βασικό κριτήριο την οικονομία στην ηλεκτρική κατανάλωση.