ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ


Η σωστή Ακουστική οποιουδήποτε χώρου επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των ηχητικών αντανακλάσεων, των απορροφήσεων και των στάσιμων κυμάτων πού δημιουργούνται από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, καθώς και με την εξάλειψη της διάδοσης του ήχου από και πρός το χώρο αυτόν.

Στην ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τον εξοπλισμό, ώστε ο χώρος πού θα σχεδιάσουμε να διαθέτει σωστή ακουστική, σωστό χρόνο αντήχησης και πάνω απ’όλα σωστή λειτουργικότητα.